24 maart 2020

Uitvaarten en het Coronavirus

UPDATE 17 september: De Dunweg groep – Dunweg, Könst, Van der Putten – volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en volgt de instructies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD op. Ook houden wij in de gaten hoe relevante organisaties in de uitvaartbranche handelen. Want wat als iemand overlijdt aan het Coronavirus? Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Indien er nieuwe richtlijnen komen van het RIVM, dan wordt deze informatie aangepast.

Staat uw vraag hier niet bij?
Stel deze dan aan onze uitvaartconsulent Adri van den Bergh via 
avandenbergh@dunweg.nl of 06 – 83 81 06 40.

De samenleving maakt weer een stapje in de goede richting, we verlaten de 1,5 metersamenleving. Dit betekent dat we vanaf 25 september 2021 de maximale capaciteit van een uitvaartlocatie kunnen benutten.

De overheid stelt ons ook vrij van het gebruik van het coronatoegangsbewijs, de verplichte registratie, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen. De beperking van de maximale groepsgrootte was al in een eerder stadium door de overheid losgelaten. Vanaf 25 september kunnen we weer terug naar normaal.

Basisregels blijven

Let wel, het virus is nog niet weg dus we adviseren dringend zo veel mogelijk afstand te houden. Het is verstandig om elkaar de ruimte te geven en te gunnen; de 1,5 meter is en blijft een veilige afstand.

Ook de andere basisregels van handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD, goede luchtventilatie in de binnenruimtes dragen bij aan het voorkomen van besmetting.

 • Bij uitvaarten geldt vanaf zaterdag 26 juni geen maximum voor het aantal gasten.
 • Er zijn strenge, aanvullende regels verbonden aan bijeenkomsten/uitvaarten met meerdere mensen. Zo moet er 1,5 meter afstand gegarandeerd kunnen worden, niet alleen voor de zitplaatsen maar bijvoorbeeld ook bij de in- en uitgang. Er dienen voldoende sanitaire voorzieningen te zijn, waar mensen ook afstand kunnen houden van elkaar.
 • Van de aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.

Wat betekent dit voor de diverse Dunweg locaties (tot en met 24 september)?

Uitvaartcentrum Hoofddorp
Dienst en/of condoleance
Het maximaal aantal gasten bedraagt 50, medewerkers van Dunweg zijn hierin niet meegerekend.

Rouwbezoek
Een rouwbezoek kan wel met meerdere personen plaatsvinden, op voorwaarde dat het aantal gasten van 50, binnen het gebouw, gehandhaafd wordt.  Let op: als er consumpties genoten worden, wordt de doorloop vertraagd. Lange wachtrijen zijn niet gewenst.

Aula Begraafplaats Zwanenburg
Het aantal gasten in Zwanenburg is ongewijzigd: 30 personen.

Afscheidshuis Amsterdam
Dienst en/of condoleance
Het maximaal aantal gasten bedraagt 15, medewerkers van Dunweg zijn hierin niet meegerekend.

Rouwbezoek
Een rouwbezoek kan wel met meerdere personen plaatsvinden, op voorwaarde dat het aantal gasten van 15, bínnen het gebouw, gehandhaafd wordt.  Let op: als er consumpties genoten worden, wordt de doorloop vertraagd. Lange wachtrijen zijn niet gewenst.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 023 – 563 35 44. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus!
Bij een telefonische melding van een overlijden worden de volgende vragen gesteld:

 • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Iedereen in Nederland heeft de verantwoordelijkheid om besmetting met Covid-19 te vertragen door “social distancing” en contact te mijden met mensen met ziekteverschijnselen die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen.

Komt een uitvaartverzorger van de Dunweg groep gewoon langs?
Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die wellicht besmet zijn met het Coronavirus. Het aannamegesprek vindt dan telefonisch plaats.

Wanneer geen sprake is van besmetting met het Coronavirus:

 • In principe kan het aannamegesprek bij u thuis plaatsvinden, vanzelfsprekend dienen dan de RIVM richtlijnen voor thuis gevolgd worden.
 • In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald op welke wijze (en welke locatie) het aannamegesprek plaatsvindt.
 • Desgewenst kan het aannamegesprek plaatsvinden in een van de volgende Dunweg locaties: Dunweg in Hoofddorp of Amsterdam, Van der Putten & Dunweg in Lisse of bij Könst & Dunweg in Nieuwkoop
 • Ook kan het aannamegesprek op afstand/online/telefonisch plaatsvinden
 • Men dient rekening te houden met gepaste afstand tussen de personen, die deelnemen aan het gesprek (min. 1,5 meter afstand). De aanwezigen dragen desgewenst een mondmasker.
 • De gemaakte afspraken worden bevestigd per e-mail.

Ophalen en overbrengen uit het privé huis
Iedereen in Nederland heeft de verantwoordelijkheid om besmetting met COVID-19 te vertragen door “social distancing” en contact te mijden met mensen met ziekteverschijnselen die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen. Wij verzoeken alle nabestaanden, die aanwezig zijn in het huis, om 1,5 meter afstand te nemen.

 • Wij gaan zonder nabestaanden naar de ruimte waar de overledene ligt en verrichten dan de gebruikelijke werkzaamheden. Is dat niet mogelijk of wensen nabestaanden betrokken te worden: dan dient met een mondkapje te dragen.

Online condoleren
Via de Dunweg website is het mogelijk om online te condoleren. Deze service is gratis en voor iedereen beschikbaar. Natuurlijk vervangt dit niet een persoonlijk bezoek bij een condoleance of afscheid, maar het is een alternatief als men niet aanwezig kan/mag zijn bij een uitvaart.

Wat gebeurt er met de overledene die besmet is met het Coronavirus?
Uitvaarten kunnen doorgaan, conform richtlijnen RIVM. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet besmet is. Ook rouwbezoeken kunnen doorgaan. De Dunweg groep volgt een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg.

Verzorging van de overledene
Vanaf 5 juni voeren wij weer verzorging met familie uit op het uitvaartcentrum en vanaf 26 juni ook in de thuissituatie. Zowel medewerkers als nabestaanden dragen hierbij een mondkapje. We voeren vooraf een gezondheidscheck uit.

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden?
Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Hierbij een aantal aspecten ter overweging bij een thuisopbaring. In het meldingsgesprek bespreken wij met u voorzorgsmaatregelen wij treffen om het risico van besmetting tot het minimum te beperken. De opbaring van de overledene kan in een kist of op bed plaatsvinden met koeling door middel van een bedkoelsysteem. Aan nabestaanden wordt afgeraden dat men familieleden en vrienden in het woonhuis ontvangt.

24-uurkamers
Nabestaanden kunnen gebruik blijven maken van 24-uurskamers. Professionals gaan deze kamers niet binnen als nabestaanden aanwezig zijn.

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus nog besmettelijk?
Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kan de uitvaart van een besmette persoon plaatsvinden?
Ja.

Mag je handen schudden om te condoleren?
Omdat we geen handen schudden, is ons advies om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld uw hand op uw hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

Adri van den Bergh
Uitvaartconsulent Adri van den Bergh

Terug naar overzicht

Onze contactinformatie

Postbus 189
2130 AD Hoofddorp

Onze overige vestigingen