4.8 / 5
24 reviews
Dunweg Uitvaartzorg
- Op Google Maps
24 maart 2020

Uitvaarten en het Coronavirus

UPDATE 24 maart: De Dunweg groep – Dunweg, Könst en Van der Putten – volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en volgt de instructies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD op. Ook houden wij in de gaten hoe relevante organisaties in de uitvaartbranche handelen. Want wat als iemand overlijdt aan het Coronavirus? Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Indien er nieuwe richtlijnen komen, dan wordt deze informatie aangepast.

Staat uw vraag hier niet bij? Stel deze dan aan onze uitvaartconsulent Adri van den Bergh via avandenbergh@dunweg.nl of 06 – 83 81 06 40.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari 2022 zijn versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Met ingang van 23 maart geldt:

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 023 – 563 35 44. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus! Bij een telefonische melding van een overlijden worden afspraken gemaakt voor het te komen aannamegesprek én worden de volgende vragen gesteld:

  • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
  • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
  • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Aannamegesprek bij u thuis of op een Dunweg locatie
Het gesprek met de uitvaartverzorger kan bij u thuis of op een van de Dunweg locaties plaatsvinden.

Is er sprake van coronabesmetting bij de overledenen of bij nabestaanden die deelnemen aan het gesprek, dan regelen we het gesprek ALTIJD op afstand.
Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die wellicht besmet zijn met het Coronavirus. Het aannamegesprek vindt dan telefonisch plaats.

Online condoleren
Via de Dunweg website is het mogelijk om online te condoleren. Deze service is gratis en voor iedereen beschikbaar. Natuurlijk vervangt dit niet een persoonlijk bezoek bij een condoleance of afscheid, maar het is een alternatief als men niet aanwezig kan/mag zijn bij een uitvaart.

Wat gebeurt er met de overledene die besmet is met het Coronavirus?
Uitvaarten kunnen doorgaan, conform richtlijnen RIVM. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet besmet is.

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden?
Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Hierbij een aantal aspecten ter overweging bij een thuisopbaring. In het meldingsgesprek bespreken wij met u voorzorgsmaatregelen die wij treffen om het risico van besmetting tot het minimum te beperken. De opbaring van de overledene kan in een kist of op bed plaatsvinden met koeling door middel van een bedkoelsysteem.

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus nog besmettelijk?
Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Adri van den Bergh

Terug naar overzicht

Onze contactinformatie

Postbus 189
2130 AD Hoofddorp

Onze overige vestigingen