4.8 / 5
22 reviews
Dunweg Uitvaartzorg
- Op Google Maps
01 juni 2016

Eerste Dag van het Laatste Afscheid: een open of dichte kist

Zorg Diensten Groep pleit voor aandacht voor afscheid bij de rouwverwerking
Vandaag is de eerste Dag van het Laatste Afscheid. Jaarlijks zet de Zorg Diensten Groep (ZDG) deze dag op de kalender om hiermee het belang van afscheid van een dierbare kracht bij te zetten. Reden hiertoe is dat de ZDG vindt dat iedereen recht heeft op een waardig afscheid van zijn of haar dierbare. Uit diverse onderzoeken blijkt immers dat een waardig afscheid een waardevolle basis is voor de rouwverwerking. Het jubileumjaar 2015 heeft de ZDG aangegrepen om op deze belangrijke dag jaarlijks een thema binnen de postmortale zorg te belichten. Dit jaar is het thema ‘de kist dicht, of toch niet…?’.

Iedereen wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met een laatste afscheid van familieleden en dierbaren. Een overlijden kan verwacht of onverwacht zijn, maar daarna willen veel mensen toch met eigen ogen nog een laatste keer de overledene zien. Het zien van een overledene is confronterend, maar bevestigt tegelijk het overlijden. En dat is belangrijk voor de rouwverwerking. Een dergelijke confrontatie kan echter worden bemoeilijkt door de conditie of het uiterlijk van de overledene. Om deze reden krijgen nabestaanden vaak het advies de kist gesloten te laten. Voor nabestaanden kan dat heel erg zwaar zijn, omdat de dood van hun naaste hiermee niet bevestigd wordt.

Nieuwe technieken
“Het is dan goed te weten dat het niet altijd nodig is dat de kist gesloten blijft,” vertelt Heleen van den Tol-Nelisse, zorgmanager van Cura Mortu Orum (CMO), specialisten in de postmortale zorg binnen de ZDG. “Samen met de nabestaanden kijken we naar wat de mogelijkheden zijn zodat toch afscheid genomen kan worden, al is het dan op een aangepaste manier”.

“Bij CMO hebben we hiervoor technieken en methodes ontwikkeld om afscheid met een open kist mogelijk te maken. Te denken valt aan conserverende behandelingen zoals buikpunctie en cosmetische thanatopraxie, die gericht zijn op kortdurende conservering. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om na een ernstig incident een gedeelte van het lichaam zichtbaar te laten, waarbij goede belichting een grote rol speelt.”

Trainen
ZDG traint haar medewerkers in de begeleiding van de familie bij dit zo belangrijke afscheid. Samen met de nabestaanden worden verschillende mogelijkheden besproken om een laatste afscheid mogelijk te maken. Naast trainingen voor de medewerkers van de ZDG verzorgt Docendo workshops over onder meer belichting en de opleiding tot thanotopracteur.

Over Cura Mortu Orum
Cura Mortu Orum (CMO) is onderdeel van de Zorg Diensten Groep (ZDG). De naam betekent vrij vertaald ‘zorg voor de doden’. ZDG is een professionele en innovatieve dienstverlener voor instanties die te maken hebben of kunnen krijgen met ‘het levenseinde’. CMO is specialist in het leveren van postmortale zorg, met als kernactiviteiten postmortale zorg, speciale verrichtingen, mortuariumbeheer en obductieassistentie en vormt daarmee de schakel tussen ziekenhuis, zorgcentrum, politie, hulpdiensten en de uitvaartverzorger. Binnen ziekenhuizen en zorginstellingen verricht CMO zowel de noodzakelijke als de wenselijke zorg. ZDG kenmerkt zich als specialist met respect voor mensen en overledenen.

Bron: Uitvaartinformatie.nl / CMO

Terug naar overzicht

Onze contactinformatie

Postbus 189
2130 AD Hoofddorp

Onze overige vestigingen