• Overige vestigingen
  • Könst & Dunweg logo
  • Spierings & Dunweg logo
  • Van der Putten & Dunweg logo
17 mei 2019

Eerste natuurbegraafplaats Noord-Holland

De afgelopen jaren is Alexander van der Pijl, directeur Dunweg Uitvaartzorg, druk bezig geweest om natuurpark Geestmerloo van de grond te krijgen. En zoals het gaat in de natuur, stuitte hij op een hobbel hier en een hobbel daar. Geduld was dus nodig en dat geduld is nu beloond, de handtekeningen zijn gezet: Geestmerloo, de eerste natuurbegraafplaats van Noord-Holland, gaat er komen!

Terug naar de natuur
Hoewel we ons laatste afscheid natuurlijk nog ver voor ons uit schuiven, blijkt in de praktijk dat het mensen wél veel gemoedsrust geeft om nu al na te denken over hoe dat einde er dan uit moet gaan zien. En zo mogelijk zelf al een en ander te regelen.

Zo hebben de afgelopen jaren reeds veel geïnteresseerden aan de deur geklopt, met de vraag of een plek op die veelbesproken natuurbegraafplaats gereserveerd kon worden. “Het geeft een goed gevoel, dat die mensen binnenkort daadwerkelijk hun plekje in de natuur kunnen vastleggen”, aldus Alexander van der Pijl.


Uitvaartondernemer Alexander van der Pijl en Jasper Nieuwenhuizen, recreatieschap Geestmerambacht

Een natuurpark waar dus ook mensen begraven zullen worden. Bijzonder is het zeker. We zullen het hele creatieproces – dat naar verwachting in oktober dit jaar zal starten – dan ook met belangstelling volgen.

Eerder: natuurbegraafplaats Geestmerloo op groen

Terug naar overzicht

Onze overige vestigingen