Voor altijd een Bowie fan

Onlangs overleed Yvonne, een groot Bowie fan. Sander (van de molen aan de Hoofdvaart), had Yvonne beloofd om haar met zijn Ford F-100 pick-up naar haar laatste rustplaats te brengen. Hij maakte een afbeelding van David Bowie met de naam van Yvonne op de pick-up. Een bijzonder eerbetoon.

Pick-up met David Bowie als rouwwagen voor een groot Bowie fan.
Uitvaartkist wordt op Pick-up met David Bowie geplaatst voor een laatste reis.

Yvonne kon zelf goed schilderen. Ze had eerder vele schilderijen van Bowie gemaakt en wilde een daarvan graag bij haar uitvaart. De buurtjes stonden in de straat waar Yvonne lang gewoond had en namen afscheid van haar met muziek van Bowie, bloemen en kleurige confetti. Tot aan de begraafplaats dwarrelden de kleurtjes achter haar aan.

Geheel buiten, waar Yvonne ook altijd graag was, vond drie dagen na haar overlijden het afscheid plaats met de mensen om haar heen, die haar heel dierbaar waren. En ieder van hen nam op een heel persoonlijke manier afscheid. In deze setting vroeg haar vader, die op 97-jarige leeftijd nog zelfstandig woonde, terloops om iemand die hem zou willen verzorgen…

Kort hierna mocht opa naar Frankrijk, om daar te gaan wonen in het gezin van zijn kleinzoon.
Hoe mooi, zo’n persoonlijk en liefdevol afscheid én nieuw begin.

Monique Wassenaar

(Met toestemming van de nabestaanden.)

Onze overige vestigingen