• Overige vestigingen
  • Könst & Dunweg logo
  • Spierings & Dunweg logo
  • Van der Putten & Dunweg logo
Geestmerambacht Noord-Holland
Geestmerambacht Noord-Holland
06 juli 2020

Openstelling natuurbegraafplaats

Woensdag 15 juli worden de hekken rondom Natuurbegraafplaats Geestmerloo verwijderd. Dan kan iedereen het terrein betreden. Al in 2012 startte Dunweg met de voorbereidingen van deze unieke natuurbegraafplaats en de afgelopen maanden is met man en macht gewerkt aan de aanleg ervan. In november 2019 ging de schop de grond in.

Er zijn al 15 natuurbegraafplaatsen in Nederland, maar de meeste daarvan liggen in het oosten en zuiden van het land. Het unieke van Geestmerloo, de eerste natuurbegraafplaats in Noord-Holland, is dat er nieuwe natuur is gecreëerd. 24 ha grasland is omgetoverd tot een aantrekkelijk gebied voor mens en natuur. Er is ongeveer 120.000 kubieke meter grond verzet en meer dan 40.000 bomen en planten zijn geplant. Zowel jonge als oudere bomen hebben een plek gekregen. Langs de boorden van het water steken de eerste pluimpjes riet en lisdodde omhoog en zelfs de gele lis bloeit al. De natuur krijgt en neemt nu alle ruimte.

Conceptueel denker Charles Lourens
Charles Lourens, de ‘bedenker’ van Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Uw eigen plek in de natuur
Bij een natuurbegraafplaats kan men zelf een plekje kiezen. Deze plekken worden vastgelegd middels gps coördinaten. Na een begrafenis wordt alleen een boomschijf met de naam van de overledene erop geplaatst. Deze boomschijf markeert de plek.

Alexander van der Pijl, directeur Dunweg Uitvaartzorg en initiatiefnemer Natuurbegraafplaats Geestmerloo, geeft aan dat op het terrein ook gebouwen gerealiseerd worden om gasten te ontvangen en plechtigheden te verzorgen. Ook wordt het voorzien van een terras, zodat men buiten condoleances kan houden. De ceremonieruimte wordt per dagdeel gereserveerd. Men heeft de rust en ruimte om afscheid te nemen.

Verschillende vogels weten hun weg al te vinden naar de natuurbegraafplaats. Jonge zwaluwen scheren over het water om te leren hoe zij al vliegend kunnen drinken uit het meer. De koekoek laat van zich horen en er zijn roodborsttapuiten gespot.

Roodborsttapuit

Lezing natuurbegraven
Voor uitgebreide informatie over Natuurbegraafplaats Geestmerloo houdt Dunweg in haar uitvaartcentrum in Hoofddorp een bijeenkomst: Lezing september 2020

Geestmerloo is een samenwerkingsverband tussen Geestmerambacht, Dunweg Uitvaartzorg en Natuurbegraafplaatsen Van Waarde – Natuurbegraafplaats Geestmerloo, Nauertogt 21a te Koedijk

Terug naar overzicht

Onze overige vestigingen