Weetje: onderscheiding in bruikleen

Elk jaar kunnen we er weer kans op maken, een lintje, ofwel koninklijke onderscheiding. Het is een onderscheiding die – uit naam van de koning – wordt uitgereikt aan mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. Wat velen echter niet weten, is dat men zo’n onderscheiding niet mag houden. Het wordt ‘in bruikleen’ gegeven.

Verdiend
Iedereen kan een lintje verdienen. U heeft zich bijvoorbeeld jarenlang ingezet als vrijwilliger in een verzorgingshuis bij u in de buurt, of u kookt al jaren op elke vrijdag een lekkere maaltijd voor een groep daklozen. Uw inzet is in ieder geval niet onopgemerkt gebleven en iemand in uw omgeving heeft u daarom voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding.

Samen koken

Tot de dood u scheidt

Koninklijke onderscheidingEn dan bent u dus een van die mensen die een lintje in ontvangst mag nemen. Niet alleen u bent trots, ook uw naasten!

Retour afzender
Maar wat als u komt te overlijden? De koninklijke onderscheiding die u zo terecht verdiend heeft en waar iedereen zo trots op is… moet ingeleverd worden! Of er moet borg voor betaald worden. De hoogte van de borg is daarbij afhankelijk van het soort onderscheiding

Waarom borg?
Om te voorkomen dat een koninklijke onderscheiding na een overlijden bij wijze van spreken op Marktplaats belandt en aan betekenis inlevert, is ervoor gekozen een borgsom in te stellen. Na betaling van dit bedrag, mogen nabestaanden de onderscheiding wederom in bruikleen houden. De staat blijft altijd eigenaar.

N.b. Niet álle onderscheidingen moeten worden terugggestuurd. Alleen onderscheidingen behorend bij de Orde van Oranje-Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Onze overige vestigingen