4.8 / 5
22 reviews
Dunweg Uitvaartzorg
- Op Google Maps

Wat voor graf?

Bij de wens om begraven te worden, dient een keuze gemaakt te worden over het soort graf: algemeen of particulier. Maar wat zijn dan de belangrijkste verschillen tussen deze graven?

Algemeen graf

  • Graf staat op naam van de eigenaar van de begraafplaats (dit is meestal de gemeente).
  • Graf waarin meerdere personen (die elkaar niet kennen) begraven worden.
  • De eigenaar van de begraafplaats bepaalt wie in een graf begraven worden.
  • Graf mag na 10 jaar zonder kennisgeving geruimd worden (meestal gebeurt dit ruimen pas bij ruimtegebrek op de begraafplaats). Verlenging is niet mogelijk.
  • Mogelijkheden voor het aanbrengen van grafbedekking - denk aan monument of beplanting - zijn beperkt (ruimte/toestemming).

Particulier graf

  • Graf (bijv. een familiegraf) staat voor bepaalde tijd op naam van een van de nabestaanden van de overledene. Dit heet grafrecht.
  • De persoon met het grafrecht bepaalt wie nog meer in het graf begraven mogen worden.
  • Grafrechten zijn overdraagbaar. Zo kan - bij overlijden van rechthebbende - het graf toch in de familie blijven.
  • Graf wordt voor bepaalde termijn uitgegeven en is daarna te verlengen.
  • Mogelijkheden voor grafbedekking zijn groter en gevarieerder dan bij een algemeen graf.
Een algemeen graf is goedkoper dan een particulier graf.

Onze overige vestigingen