4.9 / 5
27 reviews
Dunweg Uitvaartzorg
- Op Google Maps

Sterven & erven

Als een dierbare overlijdt komt er, in een toch al zeer emotionele tijd, veel op de nabestaanden af. Er moet van alles geregeld worden.

Het erfrecht is zeer complex en de meeste fouten worden gemaakt uit onwetendheid.

Zo weten de meeste mensen bijvoorbeeld niet dat wanneer ze de bankpas van een overledene nog gebruiken, ze daarmee de erfenis hebben aanvaard, waardoor ze aansprakelijk worden voor mogelijk in de boedel aanwezige, al dan niet verborgen, schulden. Ook kunnen er problemen ontstaan als een testament niet goed uitgevoerd wordt of als erfgenamen waar geen contact mee is niet tijdig bij de afwikkeling worden betrokken. Of als de erfdelen/vorderingen van de kinderen niet of niet optimaal fiscaal gunstig worden vastgesteld, waardoor teveel erfbelasting moet worden betaald. Bovendien: als erfgenamen een fout maken bij de aangifte erfbelasting zijn ze daar persoonlijk aansprakelijk voor…

Check in ieder geval:

  • Had de overledene een testament (en wat staat daar dan in) of geldt het wettelijke erfrecht?
  • Binnen welke termijnen moet er actie ondernomen worden?
  • Wie zijn de erfgenamen?
  • Is er een verklaring van erfrecht nodig?
  • Is de erfenis mogelijk negatief? Dan liever beneficiair aanvaarden (maar let op de extra eisen!)
  • Hoe moet een goede boedelbeschrijving opgemaakt worden?
  • Hoe kan er zo veel mogelijk erfbelasting bespaard worden?
  • Hoe kunnen de erfdelen van de kinderen zo fiscaal gunstig mogelijk vastgesteld worden?
  • Is er een eigen woning en moet die worden verkocht of getaxeerd? 

Het lijkt best simpel, maar dat is het niet. Er wordt al snel te weinig of iets verkeerd gedaan. Laat u zich daarom goed informeren voordat u iets doet na een overlijden!

En, nóg beter, laat alles al goed regelen en vastleggen conform uw wensen als u nog leeft. Dan laat u uw dierbaren niet met vraagtekens achter. Want emoties en geld, en al helemaal in combinatie met onduidelijkheid, geven helaas maar al te vaak aanleiding tot ruzies binnen de familie.

Heeft u hulp nodig bij het afwikkelen en/of voorbereiden van een erfenis? 

mr. Roeline van Voorbergen is professioneel executeur: een juridische specialist die helpt bij het regelen van erfenissen. Zij kan u onafhankelijk, onpartijdig en volledig transparant (via een persoonlijk online dossier) door de wirwar van juridische en fiscale wet- en regelgeving gidsen.

Roeline van Voorbergen

U staat er niet alleen voor

Maak een vrijblijvende afspraak om uw situatie in 'gewonemensentaal' te bespreken. Ga hiervoor naar www.wiewatnalaten.nl.

Onze overige vestigingen