4.8 / 5
22 reviews
Dunweg Uitvaartzorg
- Op Google Maps

Dementievriendelijke uitvaart

Iemand komt te overlijden en de partner die achterblijft, heeft dementie.

  • Vertel je een persoon dementie dat diens dierbare is overleden, of verzwijg je het en spreek je er niet meer over?
  • Beseft iemand met dementie wel wat 'de dood' inhoudt?
  • Geef je de nabestaande met dementie gelegenheid tot afscheid nemen?
  • Neem je iemand met dementie mee naar de uitvaart...?

Het zijn vragen waar verzorgers en uitvaartverzorgers steeds vaker mee te maken krijgen. Bestaat er eigenlijk zoiets als een dementievriendelijke uitvaart?


Uitvaartverzorger Bea den Haan en Verzorger Erik Zonneveld, dementievriendelijk

Afscheid en uitvaart bij dementie

Medewerkers van Dunweg hebben een speciale training van Terramor in samenwerking met Alzheimer Nederland gevolgd. Zij weten inmiddels dat het wel degelijk goed en zelfs wenselijk is voor een nabestaande met dementie, om bewust afscheid van de overledene te nemen. Ja, het kan verdrietig zijn, maar hoort dat niet bij het leven? Het geeft gemoedsrust als je met aandacht afscheid van een dierbare kunt nemen. Het komt het hele rouwproces ten goede, óók - of misschien wel voorál - bij iemand met dementie.

In de praktijk
Om ervoor te zorgen dat een persoon met dementie bij het afscheid en de uitvaart betrokken kan worden, nemen wij de volgende punten in acht:

  1. Gerichte aanpak (ander soort vragen).
  2. Aangepaste activiteiten (specifieke volgorde).
  3. Aangepaste afscheidsbijeenkomst (specifieke structuur).
  4. Aanvulling van communicatieve vaardigheden (gericht op dementie).
  • Bij het organiseren van de uitvaart kijken we vooral naar wat wél kan.

Jaarlijks komen er steeds meer mensen met dementie bij. Reden te meer om bijzondere aandacht aan de omgang met deze doelgroep te besteden. Dunweg Uitvaartzorg helpt u dan ook graag met het vormgeven van een dementievriendelijke uitvaart.

Samen dementievriendelijk

Onze overige vestigingen